Om mig / about me

Farver og måden vi opfatter dem på har altid fascineret mig.

For mig er vores visuelle sansning af verden repræsenteret i mellem to yderpunkter. Sådan som vores verden kan opfattes i en neutral affotografering, eller som vores verden kan opleves i egen fortolkning afhængig af det menneske, der ser.

Det er det ikke vigtigt for mig, at mit maleri ligner mit motiv - jeg er ikke naturalist, jeg er ekspressionist og bearbejder de visuelle indtryk, jeg får udefra og igennem mine malerier. Ud fra egen fortolkning lægger jeg vægt på farver, udtryk, energi og stemning.

Lige nu er det portrætter, jeg maler. Jeg iagttager mennesker og prøver at finde frem til, hvad der ligger under overfladen, jeg taler med dem og stiller spørgsmål om, hvem de er, og hvilket liv de lever samtidig med, at jeg tager fotos. Hvis jeg er heldig fanger, jeg dem i et øjeblik, hvor de har paraderne nede, eller hvor de ikke poserer, og så har jeg mit motiv.


Colours and the ways in which they are perceived have always fascinated me.

Our visual sensing of the world occurs between two extremities: the one being a neutral, virtually photographic view and the other, a completely subjective autonomous interpretation. The predominance of any of these two or anything in between depends entirely on the mind behind the eye of the beholder.

I am not a naturalist, so, the eventual likeness of the picture with its subject is not my primary concern. I am an expressionist who works out the visual impressions I receive from the world around me on canvas. My interpretation relies mainly on chromatic shades, expression, energy and atmosphere.

 I paint mainly portraits for the time being. I observe people and try to find whatever there might be behind the surface; I talk with them and ask questions about who they are and what sort of life they lead, taking photographs of them all the while. If I'm lucky, I capture them at a moment when their guard is down, or, when they are not posing; I then have my subject.